Kontaktné a fakturačné údaje

IMONICE INVEST, s.r.o.
Werferova 6
040 11 Košice-Juh
Slovenská republika

IČO: 53 112 172
DIČ: 2121268116
IČ DPH: SK2121268116

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 49141/V

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK87 0900 0000 0051 7121 2967
SWIFT: GIBASKBX