Kde sa hodnota efektivita odbornosť stretáva s víziou

Kde sa hodnota stretáva s víziou

Naše špičkové riešenia priamych a nepriamych nákupov sú navrhnuté tak, aby zmenili spôsob, akým získavate tovar a služby. S nami môžete optimalizovať vaše prevádzky, zvýšiť efektivitu nákladov a dosiahnuť strategické rozhodovanie s ľahkosťou.

"Obstarávanie nie je len o nákupe. Je to o hľadaní správneho dodávateľa, budovaní dlhodobých vzťahov a prijímaní informovaných rozhodnutí, ktoré pridávajú hodnotu vášmu podniku."

01.

DEFINÍCIA POŽIADAVKY

Definujete požiadavky na produkt alebo materiály, vrátane množstva, kvalitatívnych štandardov a špecifikácií.

02.

PRIESKUM DODÁVATEĽOV

Oslovíme vhodných čiastkových dodávateľov produktov na základe ceny, kvality, dodávateľských schopností a spoľahlivosti.

03.

PRIDANÁ HODNOTA

Hotový produkt prejde našou inšpekčnou kontrolou a následne je dodaný do Vašej spoločnosti presne na čas.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI?

Obstarávanie produktov z celého sveta

Sme hrdí na náš globálny dosah a rozsiahlu sieť, ktorá nám umožňuje získavať a dovážať produkty najvyššej kvality z celého sveta. Náš špecializovaný tím odborníkov sa orientuje v zložitosti medzinárodného obchodu a zabezpečuje bezproblémový tok tovaru, ktorý spĺňa rôznorodé potreby našich klientov. So zameraním na efektivitu, súlad a konkurencieschopné ceny sme sa etablovali ako dôveryhodný partner v importnom priemysle, ktorý spája podniky so svetom príležitostí.
Zaviazali sme sa poskytovať dokonalosť pri každom importe, čím sa globálna dostupnosť pre našich klientov stáva realitou.

Bezpečnostné vybavenie

Zdravotné vybavenie zohráva rozhodujúcu úlohu pri ochrane jednotlivcov a pracovísk.

Kancelárske technológie

Spotrebný kancelársky materiál a technologické vybavenie kancelárie vždy po ruke.

Prevádzkové tovary

Letenky a ubytovanie pre zamestnancov, IT podpora na udržiavanie technických systémov a sietí.

Energetika a služby

Obstarávanie elektriny, vody, plynu a iných inžinierskych sietí a výber kľúčových dodávateľov

Ocenenie Spokojnosť Podpora klientov
je najlepšou odmenou

Letná a zimná obuv

Importovali sme kvalitnú zimnú zateplenú obuv a kroksy

Guličkomat

Najväčšie vendingové zariadenie na Slovensku dovezené spoza veľkej mláky

Hradné osvetlenie

Dobové lustre z nášho importu je možné nájsť v Trenčianskom múzeu

KÁVA JE NÁŠ ÚČET

Poďme na to!

Naše spoločné stretnutie nám pomôže zosúladiť sa s vašimi potrebami a ašpiráciami. V prípade potenciálneho nesúladu vykonáme dôkladné a nestranné vyhodnotenie. Je dôležité zdôrazniť, že sme plne odhodlaní vynaložiť maximálne úsilie, aby sme nielen splnili, ale aj prekonali vaše očakávania.