Individualizované
importné exportné riešenia pre Váš biznis

Špecializujeme sa na pomoc podnikom orientovať sa v medzinárodnom obchode. Poskytneme Vám stabilnú vyjednávaciu pozíciu pri získavaní cenových relácií a komplexné obstarávanie produktov.

"Obstarávanie nie je len o nákupe. Je to o hľadaní správneho dodávateľa, budovaní dlhodobých vzťahov a prijímaní informovaných rozhodnutí, ktoré pridávajú hodnotu vášmu podniku."

01.

DEFINÍCIA POŽIADAVKY

Definujete požiadavky na produkt alebo materiály, vrátane množstva, kvalitatívnych štandardov a špecifikácií.

Príklad z našej praxe: Navigačné tabule v areály, materiál: PVC doska, rozmer 1000x1000mm, s reflexným 2cm pásom v obvode, vrátane 2m rúry s plastovou podstavou

02.

PRIESKUM DODÁVATEĽOV

Oslovíme vhodných čiastkových dodávateľov produktov na základe ceny, kvality, dodávateľských schopností a spoľahlivosti.

Príklad z našej praxe: Určíme vhodnú spoločnosť s tlačiarenskými strojmi, vhodného výrobcu PVC tabúľ, výrobcu alebo distribútora kovových materiálov a plastových podstáv.

03.

PRIDANÁ HODNOTA

Hotový produkt prejde našou inšpekčnou kontrolou a následne je dodaný do Vašej spoločnosti presne podľa Vami definovaných špecifikácií.

Príklad z našej praxe: Navigačné tabule sme doplnili o montážne obrúče a nákladnou dopravou doručili k zákazníkovi.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI?

Obstarávanie produktov z celého sveta

Spoluprácou s nami Vám garantujeme úsporu finančných prostriedkov. Nelimitujeme sa na konkrétne výrobky, či segment. O rôznorodosti klientov a produktov hovoria naše referencie. Pre našich klientov sme zabezpečili obstarávanie produktov a importovali napríklad hradné svietidlá, podstavce pre dopravné značenia, lodné farby, mobilné telefóny, záhradnícky materiál, zdravotnícky materiál, zabezpečili sme výrobu dopravných a navigačných značení a množstvo iných.

Naši pracovníci disponujú kvalitnými vyjednávacími schopnosťami, poznajú lokálne pomery, a vzhľadom na množstvo úspešne dodaných produktov, majú k dispozícií sieť partnerov, ktorá nám garantuje výhodné ceny a mnohokrát aj uprednostnenie vo výrobnom procese.

Ocenenie Spokojnosť Podpora klientov
je najlepšou odmenou

Vybrané referencie úspešne realizovaných riešení

KÁVA JE NÁŠ ÚČET

Poďme na to!

Úvodný rozhovor nám pomôže zistiť, či vôbec dokážeme naplniť Vaše požiadavky a očakávania.
Ak nie, férovo to zhodnotíme. Zároveň garantujeme, že urobíme všetko pre to, aby Vaše očakávania boli splnené.